Textové pole: Textové pole:

PŘÍPRAVA PRACOVIŠTĚ

 

Příprava pracoviště

Stavba kamen je z hlediska znečištění pracoviště srovnatelná se zednickými pracemi. Ideální je, když místnost v průběhu stavby není užívána k bydlení, a nábytek se vhodně zakryje. Je potřeba řešit i ochranu podlahy, zvláště pokud je z materiálů, které by se při práci mohly poškodit. Je na osobní domluvě, zda zakrytí pracoviště připraví kamnář nebo zákazník. Po dokončení prací provádím vysátí stavebním vysavačem.

 

Umístění nářadí

K řezání šamotu i přiřezávání kachlů používám tzv. vodní pilu. Ta by měla být umístěna co nejblíže stavěným kamnům. Přiřezávání na míru se provádí průběžně po celou stavbu téměř u každého použitého kusu šamotu, a u mnoha kachlů. Jsou to stovky řezů na jedněch kamnech. Velká vzdálenost od pily ke kamnům znamená prodloužení stavby i o mnoho dní!

 

Umístění stav.materiálu

Je potřeba zajistit krytý a zabezpečený prostor pro složení materiálu. Šamotové cihly, desky a sypké hmoty je nejvhodnější uložit v prostoru, kde bude umístěna vodní pila. Kachle a kování je možné umístit v prostoru stavby, nebo v sousední místnosti.

 

Přístup na pracoviště

Pokud se jedná o dům, kde zákazník nebydlí (rekreační chalupa nebo novostavba), domlouváme se na předání klíčů.

 

Práce v zimním období

V neobývaných domech je nutno řešit přitápění po dobu prací, např. elektrickým přímotopem, nebo přenosnými kamny na tuhá paliva, která si mohu přivézt. I po dokončení stavby je potřeba zajistit bezmrazé prostředí, až do úplného vysušení kamen, které trvá mnoho týdnů. Výjimkou jsou stavby lepené tzv.hafťákem - žáruvzdornou maltou, kde zaschnutí proběhne cca za dva týdny.

Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185 

466 566 262

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole:

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA / SAMOTNÁ STAVBA

 

PŘÍVOD VZDUCHU DO TOPENIŠTĚ

 

V současné době mezi odbornou veřejností převládá názor o nezbytnosti externího přívodu vzduchu. Jde však o věc diskutabilní.

 

Kde je potřebný?

Externí přívod vzduchu doporučuji u topidel s celodenním hořením, např. topidla s vodním výměníkem.

 

Kde není nutný?

U topidel, která se nepoužívají k dennímu topení, dle mého názoru není externí přívod nutný.

 

Kde je zbytečný?

Zcela zbytečný je externí přívod v rekreačních chalupách, kde neuvažujeme o výměně oken a dveří za nové, dokonale těsnící.

Je zbytečný také v prostorách, kde dochází k větší frekvenci pohybu z venkovního prostředí.

 

Jakým způsobem se řeší?

a) vedením potrubí v základech domu, nebo pod podlahou

b) vedením ve starém nevyužívaném komínu

c) stavbou nového komína s integrovaným přívodem vzduchu

 

Potřebný průměr vzduchovodu nutno u každé zakázky konzultovat.

 

 

 

Textové pole:

PŘÍPRAVA KOMÍNA

 

Tepelné ztráty komína vs.účinnost kamen

Aby komín správně fungoval, musí být na jeho výstupu do ovzduší určitá teplota. Ta je stanovená kominickými normami. Zjišťuje se výpočtem, v němž hlavní veličiny jsou výstupní teplota z kamen a tepelné ztráty komína. Z toho vyplývá, čím nižší tepelné ztráty má komín, tím delší může být tahový systém v kamnech = tím méně spálíme dřeva, protože neohříváme komín, ale kamna.

 

Vložkování/stavba nového komína

Snížení tepelných ztrát starých zděných komínů se provádí vložkováním. Výhodnější je vložka tepelně izolovaná. U topidel s vodním výměníkem je většinou izolace komínové vložky nezbytností. V některých případech, kdy komín neodpovídá požadavkům, je z dlouhodobého hlediska ekonomičtější postavit komín nový, třísložkový.

 

Volba vnitřního průměru komína

Pro každou zakázku nutno konzultovat vhodný průměr i umístění sopouchu.

Nejpoužívanější je průměr 180mm. U obyčejných sporáků bývá dostačující i 160mm. Výkonnější krbové vložky potřebují i 200mm.

 

Revize od kominíka

Kominík by měl vhodnost komína pro dané topidlo posoudit ještě před samotnou stavbou topidla. Před uvedením do provozu je podle předpisů u každého nového topidla nutná kominická revize odbornou firmou s příslušným oprávněním.

Textové pole:

 

POŽADAVKY NA PODLAHU POD KAMNY

 

Dostatečná únosnost

Podlaha pod kamny musí mít dostatečnou únosnost.

Hmotnost kamen se většinou pohybuje mezi 1500 až 2000kg.

Může však přesáhnout i 3000kg.

 

Statické posouzení

Doporučuji konzultovat se statikem v případech, kdy je místnost podsklepená, anebo se nachází ve vyšších podlažích.

Na požádání spočítám přibližnou hmotnost budoucích kamen.

Odborné statické posouzení však neprovádím.

 

Izolace v podlahách

V půdorysu budoucích kamen nesmí být v podlaze žádné stlačitelné prvky

- tedy tepelné izolace na bázi polystyrenových a podobných desek nebo vatových materiálů. Pod kamny nesmí být ani podlahové vytápění.

 

Nehořlavost

Podlaha musí být v dosahu přikládacích dvířek nehořlavá,

a to minimálně  80cm v čelním směru a 40cm po stranách.

 

 

Textové pole:

SAMOTNÁ STAVBA

 

Délka prací

Záleží na složitosti stavby.

U většiny kamen však počítejte se třemi až čtyřmi pracovními týdny.

Některé dokončovací práce se pak provádějí s určitým odstupem, po částečném vysušení stavby.

 

Návoz materiálů

Velkou část materiálů většinou nechávám výrobci a dodavateli doručit přímo na místo stavby, aby se nemusely dvakrát překládat. Snažím se dodávky materiálů směrovat na jeden den, který budu na místě přítomen.

 

Dojíždění na stavbu

U vzdálenějších zakázek je pro obě strany finančně a časově výhodnější, je-li kamnáři po dobu prací poskytnut skromný nocleh a možnost základní hygieny v místě stavby. V teplém ročním období mohu přespávat ve voze.

O tomto řešení lze uvažovat u zakázek s dobou dojezdu již okolo 1 hodiny. Je rozumnější pracovat o 2 hodiny denně déle, než stejný čas ztratit v autě a ničit ovzduší i vlastní zdraví.

 

Ohleduplnost vs. nešvary řemeslníků

Coby nekuřák vás nebudu ve vašem domě obtěžovat cigaretovým kouřem. Nebudu vám ani provozovat celodenní diskotéku rozhlasových stanic.

Stavební odpady uklidím a naložím s nimi dle vzájemné domluvy.

Po dokončení stavby vyčistím místnost stavebním vysavačem.

Textové pole:

Po dokončení stavby musejí kamna dobře vyschnout,

než se v nich začne naplno topit.

 

Informace k vysoušení kamen jsou v samostatné záložce „návody“.