Textové pole:

Doporučení typu kamen a orientační cenA

 

Lze řešit prostřednictvím telefonu a mailu.

Od zákazníka potřebuji následující informace:

 

a) požadované funkce kamen

- chcete vytápět jeden pokoj, více místností nebo celý dům?

- chcete, aby se kamny pouze topilo, nebo i vařilo a peklo?

- budou kamna hlavním, nebo pouze doplňkovým zdrojem vytápění?

 

b) technické informace o nemovitosti

- půdorysy místností, které mají být vytápěny, vč.výšky stropů (stačí přibližný náčrtek od ruky)

- přibližné tepelné ztráty  budovy (neznáte-li, pak uveďte, z jakého materiálu jsou stěny, a zda jsou nebo budou provedeny tepelné izolace)

- typ komína, jeho výška a vnitřní průměr, konstrukční typ (průlezný či cihlový bez vložky/s vložkou, nebo novodobý 3-složkový)

 

c) způsob užívání budovy

- slouží k trvalému bydlení, nebo pouze k rekreačním účelům?

 

d) estetické představy zákazníka

- pokud máte interiér již hotov a zařízen, a dodáte mi fotografie, můžete samozřejmě návrh vzhledu kamen nechat zcela na mě.

- u zatím nezařízených domů (ve stavbě, v rekonstrukci) je dobré, když mne seznámíte s budoucí podobou interiéru.

- máte-li svou vlastní konkrétnější představu, můžete vzhledový návrh načrtnout sami, případně odkázat na fotografie podobných realizací.

 

e) kolik chcete nebo můžete do pořízení kamen investovat

Hodně to pomůže při hledání nejvhodnějšího řešení topidla. Jako ve všech řemeslech, tak i v kamnařině lze pracovat s různými třídami kvality, životnosti, a komfortu.

 

 

 

 

 

Textové pole:

Platební podmínky

 

Stavby kamen:

 

1) Záloha:

- v hodnotě potřebného materiálu (cca 80% z celkové ceny kamen)

- minimálně 7 týdnů před započetím stavby kamen (lhůta pro výrobu materiálů)

 

2) Doplatek:

- ve výši ceny prací a cestovného

- splatnost 14 dní od dokončení díla

 

 

Drobné opravy kamen:

 

Účtuji hodinovou sazbou 380Kč/hodinu a 8Kč/km.

 

 

Rozsáhlejší rekonstrukce:

 

Do smlouvy uvádím vždy horní hranici ceny, z níž vypočítám výši zálohy. Přesná částka je vyfakturována až po dokončení, podle spotřeby materiálu, odpracovaného času a dopravného.

 

 

Prodej továrně vyráběných kamen:

 

Platba předem, anebo dobírkou při dodání.

 

Textové pole:

Příprava místa a samotná stavba

 

Délka prací: Záleží na složitosti stavby. U většiny kamen však počítejte se dvěma až čtyřmi pracovními týdny.

 

Příprava pracoviště: Ideální je, když místnost v průběhu stavby není užívána k bydlení, a nábytek (zejména čalouněný) se vhodně zakryje. Je potřeba řešit i ochranu podlahy, zvláště pokud je z materiálů, které by se při práci mohly poškodit.  Je na osobní domluvě, zda zakrytí pracoviště připraví kamnář nebo zákazník. Po dokončení prací provádím vysátí stavebním vysavačem.

 

Umístění nářadí: K řezání šamotu i přiřezávání kachlů používám tzv. vodní pilu. Ta by měla být umístěna co nejblíže stavěným kamnům (velká vzdálenost pily od stavby až zdvojnásobuje čas prací), nejlépe na místě, kde je možné ji ponechat po celou dobu stavby (pod střechou, uzamykatelný prostor). Jde v podstatě o malou cirkulárku, s diamantovým kotoučem. Při řezání dochází jen k mírnému rozptylu prachových částic obalených vodní mlhou.

 

Umístění stav.materiálu: Je potřeba zajistit krytý a zabezpečený prostor pro složení materiálu na stavbu. Zákazníci bývají překvapeni jeho množstvím. Ale je potřeba si uvědomit, že kamna běžně váží více než 1000 kg.

 

Doprava na stavbu: U vzdálenějších zakázek je pro obě strany finančně a časově výhodnější, je-li kamnáři po dobu prací poskytnut skromný nocleh a možnost základní hygieny v místě stavby. O tomto řešení lze uvažovat již u zakázek s dobou dojezdu okolo 1 hodiny. Je rozumnější pracovat o 2 hodiny denně déle, než stejný čas ztratit v autě.

 

Práce v zimním období: V neobývaných domech je nutno řešit přitápění po dobu prací, např. el.přímotopem, nebo přenosnými kamny na tuhá paliva. Kamnářská pojiva se nemohou zpracovávat při teplotě pod 5°C. Přírodní hlína při nízké teplotě schne mnoho týdnů, po tuto dobu nesmějí kamna projít mrazem. Z těchto důvodů jsou v zimě vhodnější stavby moderními technologiemi (lepení tzv.hafťákem), než tradiční stavby „na hlínu“.

Textové pole:

Vysoušení kamen

 

Kamnářská hlína obsahuje značné množství vody, proto je nutno předtím, nežli začnete naplno v kamnech topit, zajistit jejich pozvolné vysoušení.

Při předčasném náběhu na plné topení při nedostatečném vysušení může dojít k popraskání důležitých částí kamen, nebo dokonce k roztržení celých kamen (působením vodních par).

 

 

Doporučený postup vysoušení:

 

14 dní po dokončení stavby kamen nechat vysychat při pokojové teplotě, s plně otevřenými dvířky. Po tuto dobu ještě netopit. Při nižších teplotách v místnosti se doba přiměřeně prodlužuje.

 

15.-17. den: Spalujte v kamnech zhruba ve 2-hodinových intervalech asi půl kila nadrobno naštípaného dřeva.

 

18.-20.den: Spalujte v kamnech zhruba ve 2-hodinových intervalech asi 1kg nadrobno naštípaného dřeva

 

od 21. dne můžete v kamnech topit celodenně, avšak prozatím s velmi mírným plamenem (s malými dávkami dřeva při přikládání).

 

od 28.dne je možné při uvedeném postupu začít topit běžným způsobem.

 

Nejedná se o univerzální návod, záleží na velikosti kamen a vnitřní konstrukci.

K vysoušení je potřeba postupovat s citem, zde platí dvojnásob „práce kvapná - málo platná“.

 

 

U nevysušených kamen nesmí teplota v místnosti klesnout pod bod mrazu. Pokud vlhká kamna přemrznou, dojde k porušení soudržnosti mezi hlínou, kachlovím a šamotem. Dochází i k porušení struktury kachlů, které se stávají křehké a snadno prasknou. Přemrznutí za vlhka způsobuje také odlupování glazury od samotné hmoty kachlů.

 

Pro vysoušení kamen i následné topení v plném provozu používejte zásadně dobře proschlé dřevo s max.vlhkostí 20%. Topení vlhkým dřevem s vyšším obsahem vody způsobuje kondenzaci a dehtování, s možným poškozením vnitřních částí kamen a radikálním zkrácením životnosti celých kamen.

 

Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole:

Průběh zakázky od prvního jednání se zákazníkem až po první zatopení

Textové pole:

Záruka

Na své práce poskytuji záruku 5 let, u realizací s továrně vyráběnými komponenty 2 roky.

Kamna jsou konstruována i stavěna v souladu s ČSN 734230, 734231, 734232.

Textové pole:

Konkrétní návrh kamen a přesná kalkulace

 

Zde je již nutná návštěva místa stavby. Součástí návrhu je:

 

- podrobná technická specifikace kamen

- výpočty všech potřebných technických parametrů

- rozměrové výkresy

- černobílý ručně kreslený obrázek

- návrh smlouvy o dílo

 

Cestu na konzultaci před zhotovením návrhu účtuji dle vzdálenosti a způsobu dopravy.

 

Textové pole:

Ceny kamen

 

Patrně první otázka většiny zákazníků. Je potřeba si uvědomit, že stavba kamen je vždy zakázkovou činností. Předchází jí vypracování technického i designového návrhu. Jinými slovy řečeno, každá kamna jsou jiná, originální, „šitá“ na míru. Proto není možné vytvořit ceník.

 

Někteří zákazníci bývají zaskočeni cenami staveb, které jsou výrazně vyšší, než u továrně vyráběných topidel. Výrazný rozdíl cen mezi zakázkovou a sériovou výrobou je logický a týká se v principu každého řemesla. Je dán zejména časovou náročností ruční práce, nutností technické přípravy, použitými materiály i funkčností a životností.

 

Pro přibližnou představu před prvním kontaktem zde uvádím přibližné rozpětí cen.

Přibližné rozpětí cen individuálně navrhovaných staveb:

 

100 až 150 tisíc Kč:

- kachlové sporáky a chlebové pece

- technologicky jednodušší kamna

- teplovodní kachlové krby střední třídy

- sálavé kachlové krby

 

150 až 200 tisíc Kč:

- technologicky složitější kamna

- sporáky i kamna s teplovodním výměníkem

- sporáky s ležením nebo s akumulační přístavbou

- akumulační krby

 

180 až 300 tisíc Kč

- technologicky nejvyspělejší kamna

- teplovodní kachlové krby i kamna se špičkovou krbovou/kamnovou vložkou

- kombinovaná (víceúčelová) topidla