Textové pole:
Textové pole: Textové pole:

samotná stavbA A PRACOVIŠTĚ

 

Délka prací

Záleží na složitosti stavby. U většiny kamen však počítejte se dvěma až pěti pracovními týdny.

 

Příprava pracoviště

Ideální je, když místnost v průběhu stavby není užívána k bydlení, a nábytek se vhodně zakryje. Je potřeba řešit i ochranu podlahy, zvláště pokud je z materiálů, které by se při práci mohly poškodit.  Je na osobní domluvě, zda zakrytí pracoviště připraví kamnář nebo zákazník. Po dokončení prací provádím vysátí stavebním vysavačem.

 

Umístění nářadí

K řezání šamotu i přiřezávání kachlů používám tzv. vodní pilu. Ta by měla být umístěna co nejblíže stavěným kamnům, nejlépe v místnosti, kde se kamna staví. Přiřezávání na míru se provádí průběžně po celou stavbu téměř u každého použitého kusu šamotu, a u mnoha kachlů. Jsou to stovky řezů na jedněch kamnech. Větší vzdálenost od pily ke stavbě znamená prodloužení stavby i o mnoho dní!

 

Umístění stav.materiálu

Je potřeba zajistit krytý a zabezpečený prostor pro složení materiálu na stavbu. Hmotnost materiálu se většinou pohybuje mezi 1 až 3 tunami. Ideální je možnost složení materiálu přímo v místnosti, kde se kamna budou stavět.

 

Dojíždění na stavbu

U vzdálenějších zakázek je pro obě strany finančně a časově výhodnější, je-li kamnáři po dobu prací poskytnut skromný nocleh a možnost základní hygieny v místě stavby. O tomto řešení lze uvažovat již u zakázek s dobou dojezdu okolo 1 hodiny. Je rozumnější pracovat o 2 hodiny denně déle, než stejný čas ztratit v autě a ničit ovzduší i vlastní zdraví.

 

Práce v zimním období

V neobývaných domech je nutno řešit přitápění po dobu prací, např. elektrickým přímotopem, nebo přenosnými kamny na tuhá paliva, která si mohu přivézt. Kamnářská pojiva se nemohou zpracovávat při teplotě pod 5°C. Kamnářská hlína při nízké teplotě schne mnoho týdnů, po tuto dobu nesmějí kamna projít mrazem.

Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185 

466 566 262

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole:

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ PRO KAMNA

 

PŘÍVOD VZDUCHU DO TOPENIŠTĚ

 

V současné době mezi odbornou veřejností převládá názor o nezbytnosti externího přívodu vzduchu. Jde však o věc diskutabilní.

 

Kde je potřebný?

Externí přívod vzduchu doporučuji u topidel s celodenním hořením, např. topidla s vodním výměníkem.

 

Kde není nutný?

U topidel, která se používají přerušovaně nebo nárazově, dle mého názoru není externí přívod nutný. Postačuje větrání okny, které je nutné i když netopíme, pro udržení zdravého prostředí v bytě.

 

Kde je zbytečný?

Zcela zbytečný je externí přívod v rekreačních chalupách, kde neuvažujeme o výměně oken a dveří za nové, dokonale těsnící.

Je zbytečný také v prostorách, kde dochází k větší frekvenci pohybu z venkovního prostředí.

 

Jakým způsobem se řeší?

a) vedením potrubí v základech domu, nebo pod podlahou

b) vedením ve starém nevyužívaném komínu

c) stavbou nového komína s integrovaným přívodem vzduchu

 

Potřebný průměr vzduchovodu nutno u každé zakázky konzultovat.

 

 

 

Textové pole:

 

PŘÍPRAVA KOMÍNA

 

Čím nižší tepelné ztráty má komín,

tím více můžeme využít tepelnou energii v kamnech.

 

Vložkování nebo stavba nového?

 

Staré zděné komíny doporučuji vyvložkovat. Vhodnější je komínová vložka tepelně izolovaná. Ta se však do mnoha starých komínů nevejde, bez zvětšení vnitřního průměru komína frézováním. Frézování je finančně nákladnější investice. Přičemž nerezové vložky mají omezenou životnost.

 

Z dlouhodobějšího hlediska je tedy výhodnější postavit nový 3-složkový komín s keramickou vložkou, nežli frézovat do starého komína. Cenový rozdíl už není tak velký, a nový komín budete mít na celý život.

 

U teplovodních výměníků je izolovaný komín podmínkou.

 

Komín a kamna řešte již ve fázi projektu domu

 

U novostaveb domů je nutné řešit komín již ve fázi projektu.

Komín by se měl navrhnout podle typu plánovaného topidla.

Opačně to jde velmi těžko - nevhodný komín znamená značné omezení při navrhování kamen!

 

Volba vnitřního průměru komína

 

Pro každou zakázku nutno konzultovat vhodný průměr i umístění sopouchu.

Pro většinu individuálně stavěných topidel je použitelný průměr 180mm.

U obyčejných sporáků bývá dostačující i 160mm.

U některých krbových vložek je požadavek na průměr 200mm.

 

Revize od kominíka

 

Před uvedením do provozu musí být u každého nového topidla provedena kominická revize odbornou firmou s příslušným oprávněním.

 

Textové pole:

 

POŽADAVKY NA PODLAHU POD KAMNY

 

Dostatečná únosnost

Podlaha pod kamny musí mít dostatečnou únosnost.

Hmotnost kamen se většinou pohybuje mezi 1,5 až 2 tunami.

Může však přesáhnout i 3 tuny.

 

Statické posouzení

Doporučuji konzultovat se statikem v případech, kdy je místnost podsklepená, anebo se nachází ve vyšších podlažích.

Na požádání spočítám přibližnou hmotnost budoucích kamen.

Odborné statické posouzení však neprovádím.

 

Izolace v podlahách

V půdorysu budoucích kamen nesmí být v podlaze žádné stlačitelné prvky

- tedy tepelné izolace na bázi polystyrenových a podobných desek nebo vatových materiálů. Pod kamny nesmí být ani podlahové vytápění.

 

Nehořlavost

Podlaha musí být v dosahu přikládacích dvířek nehořlavá,

a to minimálně  80cm v čelním směru a 40cm po stranách.

 

 

PAMATUJTE:

 

KAMNA JE NUTNO ŘEŠIT SOUČASNĚ S PROJEKTEM STAVBY ČI REKONSTRUKCE DOMU.

 

PŘEDEJDETE TAK MNOHA OMEZENÍM A KOMPLIKACÍM.