Textové pole:

KRBOVÉ vložky a výměníky, s nimiž pracuji

U ručně stavěných sporáků a kamen používám ocelové teplovodní výměníky

od firem  ŘEHULKA  JOKR.

 

Pro krbové obestavby s teplovodními výměníky používám pouze kvalitní krbové vložky, nejčastěji od firem  HOXTER ROMOTOP.

 

Konkrétní výrobek vám vždy doporučím na míru vašim potřebám a požadavkům.

 

Jsem registrován v Seznamu odborných dodavatelů

Státního fondu životního prostředí České republiky

pro dotační program Nová zelená úsporám.

Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185 

466 566 262

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole:

Kamna, SPORÁK, KRB - A ZÁROVEŇ TOPENÍ DO RADIÁTORŮ?

Textové pole: Textové pole: Textové pole:

 

3. varianta

KRBOVÁ VLOŽKA S VODNÍM VÝMĚNÍKEM

 

Výměník se nachází ve zdvojeném plášti, nad topeništěm, nebo v obou částech.

 

Jednotlivé typy teplovodních krbových vložek mají různý poměr výdeje energie do vody a do prostoru.  Samozřejmě platí, čím větší sklo, tím více je předáváno tepla do prostoru.

 

V případě obestavby sálavými materiály (kachle, šamot) je menší část energie ukládána do hmoty a následně vyzařována, podobně jako u klasických kamen,

povrchová teplota je však nižší, než u kamen.

 

Nevýhody: krbovou vložku nelze nijak odstavit od teplovodního systému. Většina energie je předávána do vody. Naprosté minimum akumulace.

 

Výhody: teoreticky lze dosáhnout nejvyššího podílu energie do vody.

Z hlediska pořizovacích nákladů je levnější, než sporák nebo kamna s výměníkem.

 

 

2. varianta

KAMNOVÉ TOPENIŠTĚ S VODNÍM VÝMĚNÍKEM

 

Oproti krbové vložce má výhodu dvou využitelných funkcí:

kromě topení do vody je možné nezávisle využívat výhody klasických sálavých kamen.

 

Vychází z podobného technického řešení jako sporák, kdy výměník je zcela oddělen od topeniště.

 

Obsluha může při roztápění zvolit, zda chce topit do teplovodního systému, anebo chce nahřát akumulační tahy, které budou po dohoření pozvolna předávat sálavé teplo.

 

Když si na obsluhu takových kamen zvyknete, můžete podle aktuálních potřeb velmi prakticky využívat odlišné vlastnosti obou typů topení

(pomalejší ale trvalejší akumulační teplo/

nebo rychlejší ale krátkodobější teplovodní teplo).

 

 

 

 

 

1. varianta

SPORÁKOVÉ TOPENIŠTĚ S VODNÍM VÝMĚNÍKEM

 

Dříve se používaly teplovodní výměníky umístěné přímo v topeništi sporáku.

Dnes se od tohoto řešení upouští, z důvodu  velmi nízké účinnosti.

 

V nově stavěných sporácích se upřednostňuje umístění výměníku mimo ohniště. Do vody je možno tímto způsobem dostat výrazně větší podíl energie, než při starém způsobu konstrukce.

 

Topeniště takového sporáku je konstruováno moderním způsobem, využívajícím boční přisávání vzduchu (tzv. biotopeniště) a minimalizovaný rošt. Výsledkem jsou vysoké teploty hoření, dokonalejší spalování = vysoká účinnost a vynikající hodnoty emisí.

 

Při této moderní konstrukci je zásadní výhodou možnost samostatného topení ve sporáku bez ohřevu teplovodního systému.

 

Další přidanou hodnotou moderní konstrukce sporákového topeniště je možnost výstavby samostatného akumulačního tahového systému.

 

Z jednoho topeniště je tak možné obsluhovat tři nezávislé kamnářské systémy: sporák na vaření a pečení, vodní výměník, a akumulační tahy.

 

 

 

 

Textové pole:

 

POŽADAVKY NA SPOLEHLIVÝ PROVOZ VODNÍCH VÝMĚNÍKŮ

 

 

a) Vhodně vybrané topeniště a výměník s ohledem na typ komína. U domů se zastaralými komíny je výběr možností  radikálně omezen. Výměník totiž spaliny velmi ochlazuje. Starý (neizolovaný) komín s vysokými teplotními ztrátami potřebuje pro správný tah poměrně vysokou teplotu spalin. Tyto dva parametry bývají někdy těžko slučitelné. Vždy je nutná konzultace s kominíkem. Doporučuji kvalitní  vyvložkování komína, nebo nový 3-složkový komín.

b) Vhodně zvolený výkon výměníku a poměr energie vydávané do vody / do prostoru. Zde je potřeba brát v úvahu celkové tepelné ztráty domu, a jakou část z tepelných ztrát tvoří místnost, kde budou stát kamna. Také je potřeba myslet na to, zda náhodou neplánujete v době životnosti výměníku se zateplováním domu.

c) Zajištění správné teploty vratné vody. Požadovanou teplotu uvádí výrobce výměníku. Řeší se tzv. malým kotlovým okruhem, kdy je část výstupní vody přimíchávána do vratné vody pomocí termostatického směšovacího ventilu. Nezajištění tohoto požadavku způsobuje zkrácení životnosti výměníku a může znamenat neuznání záruky.

d) Pro případ výpadků elektrické energie se doporučuje použití záložního zdroje, který umožní po nutnou dobu provoz čerpadla.

e) Některé výměníky mají zabudovánu ochlazovací smyčku. Pro zapojení je nutný přívod studené vody z řádu a také vývodu na odpad. V případě přehřátí systému je automaticky do ochlazovací smyčky vpuštěna studená voda, která proběhne trubičkami mezi výměníkem, ochladí jej, a poté vyteče do odpadu.

f) Velmi výhodné je použití akumulační nádrže. Je to opět pojistka proti přehřátí, ale zároveň i zvýšení komfortu při topení. Přebytečná energie se ukládá do akumulační nádrže, a ta předává teplo do systému i mnoho hodin po vyhasnutí. Akumulační nádrž je nutno vhodně nadimenzovat s ohledem na výkon výměníku a tepelné ztráty domu. Doporučuji zejména tam, kde výměník je hlavním zdrojem vytápění domu. Lze použít i nádrž s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody.

 

 

Teplovodní vytápění je vždy potřeba řešit v součinnosti tří řemeslníků: kamnář, topenář, kominík.