Textové pole:

Jakými způsoby je možné vytápět více místností

z jednoho topeniště?

 

1) Kamna stavěná „přes zeď“.

Klasické řešení, kdy hlavní těleso kamen je nejčastěji postaveno v hlavní obytné místnosti, a do dalších menších prostor (ložnice, koupelna, chodba) přesahují potřebou částí své výhřevné plochy skrz zeď. Vhodné pro menší chalupy a domky.

                  

2) Hypokaust.

Dokáže z jednoho topeniště vytápět i více místností včetně patra či podkroví. Jedná se o vytápění budov na principu UZAVŘENÉHO rozvodu teplého vzduchu. Vzduch tedy nevíří mezi místnostmi, ale uvnitř promyšleného systému otopných kachlových ploch, nahřívaných jediným topeništěm v hlavní místnosti.

 

3) Teplovodní výměník.

Vhodné pro domy s příliš členitým půdorysem. Do kamen se zabuduje výměník, v němž se ohřívá voda, kolující do radiátorů. Místo kotle ve sklepě přikládáte pohodlně z místnosti, a ještě se můžete kochat pohledem do plamenů. U prostornějších domů je vhodná kombinace s akumulační nádrží. Teplo se nejprve ukládá v nádrži a až poté je vedeno do radiátorů. Díky tomu nehrozí přetopení a radiátory jsou teplé i mimo dobu hoření v kamnech. Kombinovatelné s ohřevem teplé užitkové vody.

 

4) Tepelný absorbér.

Princip podobný jako výměník. Je však umístěn mezi dvěma vrstvami šamotové konstrukce kamen, tedy není v kontaktu se spalinami. Tím je prodloužena jeho životnost a navíc využívá tak akumulační vlastnosti šamotu. Je však použitelný pouze pro menší množství radiátorů, anebo v nízkoenergetických domech.

 

5) Horkovzdušný rozvod.

V nedávné minulosti byl hojně používán. Pořizovacími náklady nejlevnější způsob vytápění domu. Avšak z hlediska zdraví, hygieny a také komfortu bydlení jde o naprosto nevyhovující typ topidla. Jeho použití připadá v úvahu tam, kde neexistuje jiné výrazně levné řešení - občasně užívané rekreační chalupy. Použití v trvale obývaných domech je nezodpovědným hazardem se zdravím.

Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole: Textové pole:

Zevrubné seznámení s TYPY a možnostmi topidel

Textové pole:

Druhy kamen z hlediska  výroby

 

1) KAMNA INDIVIDUÁLNĚ STAVĚNÁ

Kamnář vypracuje originální „projekt“ šitý na míru požadavkům zákazníka. Zohlední v něm veškeré technické požadavky a předpoklady i vizuální představu zákazníka. Materiál se objednává se značným předstihem, asi měsíc a půl (zakázková výroba).

Technologické postupy individuálně stavěných kamen jsou tyto:

 

a) kamna kompletně ručně stavěná - tradiční postup

Tradiční kamnářský postup, časově náročný na řemeslné zpracování. Kamnář vypracuje originální projekt na celou stavbu. Kompletně celá kamna jsou stavěna z materiálů, které nejsou nijak prefabrikovány, a kamnář musí každý použitý prvek přiřezávat, přibrušovat, upravovat. Největší náročnost na práci, menší náklady na materiál.

 

b) stavěná kamna se systémově vyráběným topeništěm a tahy

Časově rychlejší novodobý postup, za použití systémových prvků - topeniště továrně vyráběné, nebo prefabrikované z dílů na míru vyrobených, tahy rovněž z prefabrikovaných dílů. Materiálová nákladnost vyšší, avšak práce je značně rychlejší. 

 

c) stavěná kamna typizovaná

Jedná se v podstatě o „stavebnici“, předem připravený typizovaný projekt od výrobce. Možnost individuální úpravy je velmi omezená, daná většinou pouze výškovou variabilitou kamen a výběrem vzorů a glazur kachlů.

 

 

2) KAMNA TOVÁRNÍ VÝROBY

Celý typizovaný výrobek je zkompletován v továrně. Nedají se uzpůsobovat individuálním požadavkům zákazníka.

Tovární kamna mohou být plechová, smaltovaná, litinová, obložená keramikou, kamenem, kachlemi. V drtivé většině jde o kamna bez výraznějších akumulačních schopností.

Druhy topidel z hlediska účelu

 

1) kamna pokojová lokální

- určená pro vytápění jedné místnosti

 

2) kamna pro vytápění více místností nebo celého domu

 

3) kamna kuchyňská čili sporáky

- hlavní funkcí je příprava pokrmů - vaření, pečení, příp.ohřev vody

- vedlejší funkcí je vytápění

 

4) krby s otevřeným ohništěm + krby teplovzdušné s uzavř. ohništěm

- hlavní funkcí je vytvoření relaxační atmosféry  v domech

- jako zdroj vytápění zcela nevhodné!

 

5) krby akumulační + krby teplovodní s uzavřenými ohništi

- určené pro vytápění jedné nebo více místností, příp.celého domu

 

6) pece, udírny

- určené pro přípravu pokrmů (chléb, pizza, maso)

Textové pole:

Druhy topidel z hlediska předávání tepla

 

1) sálavá topidla

- topidlem není ohříván vzduch, ale předměty

- při větrání je úbytek tepla pomalejší

- pro udržení tepla v místnosti často stačí (při vhodně zvolené konstrukci)

   zatopit pouze 1 nebo 2x denně

- rozložení tepla mezi podlahou a stropem je téměř vyrovnané

- nejtypičtější představitel: polotěžká nebo těžká akumulační kamna

 

2) topidla využívající k přenosu tepla kapalinu

- topidlo předává energii prostřednictvím výměníku do vody

- tepelná energie ve vodě je rozvedena potrubím po domě

- při tradiční konstrukci musíme pro udržení teploty topit nepřetržitě

- avšak při vhodné konstrukci je možné četnost topení

   snížit na úroveň sálavých topidel, tedy 1 - 2x za den

- rozložení tepla v prostoru se spíše blíží konvekčním topidlům (tedy nevyrovnané)

- nepoužívanější představitel: teplovodní krbová vložka

 

3) konvekční topidla

- topidlo předává tepelnou energii do vzduchu

- při větrání místnost dříve vychládne

- pokud chceme udržet teplo v místnosti, musíme topit nepřetržitě

- rozložení tepla v místnosti je výrazně nerovnoměrné

  (rozdíl i 10 stupňů mezi podlahou a úrovní hlavy)

- nejtypičtější představitel: teplovzdušná krbová vložka