Textové pole:

způsoby vytápětNÍ více místností z jednoho topeniště

 

 

1) Kamna stavěná „přes zeď“

Klasické řešení, kdy hlavní těleso kamen je nejčastěji postaveno v hlavní obytné místnosti, a do dalších menších prostor (ložnice, koupelna, chodba) přesahují potřebnou částí své výhřevné plochy skrz zeď. Vhodné pro menší chalupy a domky.

                  

2) Hypokaust

Dokáže z jednoho topeniště vytápět i více místností, včetně patra či podkroví. Jedná se o vytápění budov na principu UZAVŘENÉHO rozvodu teplého vzduchu. Vzduch tedy nevíří mezi místnostmi, ale uvnitř promyšleného systému otopných kachlových (nebo omítaných) ploch, nahřívaných jediným topeništěm v hlavní místnosti.

 

3) Teplovodní výměník

Vhodné pro domy s členitějším půdorysem. Do topidla se zabuduje výměník, v němž se ohřívá voda, kolující do radiátorů. Místo kotle ve sklepě přikládáte pohodlně z místnosti, a ještě se můžete kochat pohledem do plamenů. Ideální je kombinace s akumulační nádrží. Výkon výměníku se předimenzuje, aby přebytečné teplo mohlo být ukládáno v akumulační nádrži. Ta poté ohřívá radiátory i v době, kdy jsou kamna vyhaslá. Kombinovatelné s ohřevem teplé užitkové vody.

 

4) Tepelný absorbér

Princip podobný jako výměník. Je však umístěn mezi dvěma vrstvami šamotové konstrukce kamen, tedy není v kontaktu se spalinami. Tím je prodloužena jeho životnost a navíc využívá akumulační vlastnosti šamotu. Je však použitelný pouze pro menší množství radiátorů, anebo v nízkoenergetických domech.

 

5) Horkovzdušný rozvod

V nedávné minulosti byl hojně používán. Pořizovacími náklady nejlevnější způsob vytápění domu. Avšak z hlediska zdraví, hygieny a také komfortu bydlení jde o naprosto nevyhovující typ topidla. Jeho použití připadá v úvahu tam, kde neexistuje jiné výrazně levné řešení - např. občasně užívané rekreační chalupy. Použití v trvale obývaných domech je nezodpovědným hazardem se zdravím.

Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185 

466 566 262

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole: Textové pole:

NEJSOU KAMNA JAKO KAMNA - CHCETE SI UDĚLAT TROCHU PŘEHLED?

Textové pole:

ZPŮSOBY VÝROBY TOPIDEL

 

1) Individuálně stavěná

 

Kamnář vypracuje originální „projekt“ šitý na míru požadavkům zákazníka. Zohlední v něm veškeré technické požadavky a předpoklady i vizuální představu zákazníka. Velká část materiálu je vyráběna zakázkově.

 

1a) kamna kompletně ručně stavěná - tradiční postup

Tradiční kamnářský postup, časově náročný na řemeslné zpracování.

Kamna jsou stavěna z materiálů, které nejsou nijak prefabrikovány.

Kamnář musí každý použitý prvek přiřezávat, přibrušovat, upravovat.

Největší náročnost na práci, menší náklady na materiál.

Technicky, užitnými i estetickými vlastnostmi plnohodnotné řešení.

 

1b) stavěná kamna se systémově vyráběným topeništěm a tahy

Časově rychlejší novodobý postup, za použití systémových prvků.

Topeniště, nebo i tahy, z prefabrikovaných prvků.

Materiálová nákladnost vyšší, avšak práce je značně rychlejší.

Technicky, užitnými i estetickými vlastnostmi plnohodnotné řešení.

 

1c) stavěná kamna typizovaná

V principu „stavebnice“, předem připravený typizovaný projekt od výrobce.

Velmi rychlé provedení, nízké náklady na práci.

V součtu levnější, než předchozí dvě varianty stavby.

Technicky většinou nejde o plnohodnotná kamna.

Nemožnost užitné a estetické variability.

Vhodná pro zákazníky s nižším rozpočtem.

 

2) Továrně vyráběná

 

Celý typizovaný výrobek je zkompletován v továrně. Nedají se uzpůsobovat individuálním požadavkům zákazníka.

V drtivé většině jde o kamna konvekční, bez výraznějších akumulačních schopností.

 

druhy topidel podle účelu

 

1) topidla pro vytápění jedné místnosti

- sloupová kamna, akumulační kamna, akumulační krby

 

2) topidla pro vytápění více místností nebo celého domu

- různá řešení, viz podrobnější popis v bloku níže

 

3) topidla pro přípravu jídla

- sporáky s plotnou a troubou, pece na chléb nebo pizzu

 

4) topidla relaxační

- otevřené krby

 

Každé topidlo je konstruováno přednostně pro svůj hlavní účel.

To znamená, že např. otevřený krb přinese do místnosti pohodovou atmosféru,

ale není už vhodný jako hlavní zdroj tepla.

 

Proto se často staví dvě (nebo i tři) topidla v jednom estetickém celku,

je-li v místnosti dostatek prostoru. Například sporák na vaření a pečení, zakomponován do stavebního celku s akumulačními kamny.

 

V některých případech se z důvodu úspory místa nebo financí stavějí

hybridní topidla“. V takovém topidle jsou sloučeny vlastnosti dvou odlišných topidel. Znamená to však určitý kompromis ve funkčnosti.

 

 

Textové pole:

ZPŮSOBY PŘEDÁVÁNÍ TEPLA

 

1) sálání

- topidlem není ohříván vzduch, ale předměty

- při větrání je úbytek tepla pomalejší

- teplo i po vyhasnutí, v závislosti na konstrukci, 4 až 20 hodin

- vertikální rozložení tepla v prostoru je vyrovnanější

  (podobná teplota v úrovních nohou i hlavy)

- stavěná kachlová a omítaná kamna, sporáky, akumulační krby

 

2) konvekce

- topidlo ohřívá vzduch

- při větrání místnost dříve vychládne

- teplo pouze po dobu hoření

- vertikální rozložení tepla je nerovnoměrné

   (rozdíl i 10 stupňů mezi úrovněmi nohou a hlavy)

- teplovzdušné krby, továrně vyráběná kamna, částečně sporáky (plotna)

 

3) voda

- topidlo předává energii prostřednictvím výměníku do vody

- tepelná energie ve vodě je rozvedena potrubím po domě

- teplo pouze po dobu hoření

- při použití akumulační nádrže teplo i po vyhasnutí

- vertikální rozložení tepla se blíží spíše konvekčním topidlům

   (méně vyrovnané)

- topidla s vodním výměníkem

 

 

Textové pole:

Některé továrny prodávají své sériové výrobky pod zavádějícím označením „kachlová kamna“. Konstrukčně se jedná o obyčejnou plechovou vložku s keramickým obkladem. Do vnějšího rámečku jsou naskládány obyčejné dlaždice. Anebo jsou na kostru vložky zavěšeny bloky kachlů. Dlaždice nebo kachle zde mají pouze dekorativní účel. Jejich akumulační schopnost je minimální, protože nejsou vyfutrovány a postrádají tahový systém. Ve výsledku jde tedy o imitaci kachlových kamen, funkčně totožnou s plechovými krbovými kamny.