Textové pole:

Uvedené hodnoty doby akumulace se samozřejmě liší s ohledem na aktuální venkovní teplotu. Podle ČSN jsou hodnoty kalkulovány při venkovní teplotě -15°C. To znamená, příkladem uvedená tepelná ztráta 4kW je právě při této teplotě. Při mírnějších mrazech nebo teplotě nad nulou se tedy prodlouží doba, po kterou kamna hřejí a jak často topíte. Při větších mrazech se tento čas samozřejmě naopak zkrátí.

 

Od vnitřní konstrukce kamen se odvíjí také celková velikost kamen. Čím těžší kamna, tím pomaleji se uvolňuje teplota, kterou naakumulují do své hmoty, o to je tedy nižší povrchová teplota, a o to větší musí být teplosměnná plocha čili vnější plášť kamen. Vyplývá z toho tedy: čím méně častěji chceme přikládat, tím větší musíme mít kamna.

 

Praktická poznámka:

Pokud do budoucna plánujete zateplení domku, je potřeba na to myslet již při navrhování kamen. Při kvalitnějším zateplení se tepelná ztráta místností může snížit o 20 až 50%. U kamen konstruovaných na prostory bez zateplení byste pak měli výrazně přetopeno.

Textové pole:

Akumulační stavěná kamna - Technicky nejdokonalejší mezi kamny

 

Akumulačním kamnům věnuji samostatný odstavec, protože o jejich výhodách a funkci je ještě stále velká část veřejnosti nedostatečně informována.

Topení v akumulačních kamnech totiž probíhá zcela odlišně od představ většiny lidí.

Ve výše uvedené tabulce jste si možná všimli hodnoty „doba akumulace“ 12 hodin nebo dokonce 24 hodin.

Co to znamená? 

 

Topeniště akumulačních kamen je velmi prostorné, plocha je vypočtena podle potřebného výkonu. Ale je i hodně vysoké - běžně 60cm,

v některých případech až 85cm. To ale neznamená, že kamna naládujeme dřevem až po strop. Nad dřevem musí zůstat ještě 50 až 70% volného prostoru.

Proč? Kvůli hoření, které díky  výšce volného prostoru v topeništi a izolovanému dnu bez roštu, příp. izolovanému stropu, je schopno dosáhnout teplot  600 až 900 stupňů.

Za takových teplot dochází k velmi dokonalému spalování.

Akumulační stavěná kamna mají výbornou účinnost (kolem 80%) a nízké emise škodlivin, vypouštěných komínem do ovzduší, splňují současné přísné normy.

 

Při tak velkých teplotách je hoření i velmi rychlé. To znamená, že výpočtem stanovená dávka dřeva se spálí během chvilky, třeba 1 až 2 hodiny.

Během této krátké doby předá spalované dřevo energii do hmoty kamen.

Když se vrátíme k tabulce - u příkladu polotěžkých kamen pro hodinový výkon 4kW spálíte během chvilky 11,5kg dřeva, většina tepelné energie se uloží do příkladových 1050kg hmoty kamen.  A dalších cca 10hodin (nebo i přes 20hodin, podle konstrukce kamen) nemusíte topit - a přesto kamna budou stále hřát!

 

Stavěná akumulační kamna jsou skvělou volbou do trvale obývaných domků.

A pokud nemáte doma někoho, kdo by mohl průběžně přikládat po celý den, jsou akumulační kamna praktičtějším a pohodlnějším řešením, než kamna s teplovodním výměníkem. A nepochybně i příjemnějším, protože teplo sálající z kachlů nebo šamotových stěn je zcela jiné, než teplo z radiátorů.

 

Akumulačními kamny lze vytápět i více místností, nebo dokonce celý dům, včetně podkroví, systémem zvaným hypokaust.

Musí k tomu být ale vhodný půdorys domu, tedy vhodně rozmístěné pokoje. U novostaveb je důležité tento požadavek řešit již v začátku projektu.

Kamna pak lze osadit i elektronikou, která bude řídit přívod a uzavření vzduchu. To je velmi praktické, pokud jste třeba hodně pracovně vytíženi, nebo máte flexibilní pracovní dobu, a nemůžete po zatopení čekat a hlídat až kamna dohoří.

 

U stávajících rodinných domků, kde rozmístění místností neumožňuje vytápění jedněmi kamny, lze hledat řešení například v kombinaci akumulačního a teplovodního topení.

Textové pole:

Kamna podle vnějšího tvaru

 

Konstrukce a hmotnost kamen souvisí i s jejich vnějším tvarem.

 

Kamna sloupová.

Tradiční úzká a vysoká kamna, používaná v minulosti šlechtických sídlech a posléze v měšťanských domech i obyčejných městských bytech.

Někteří výrobci kachlů (např.MK Profi) umějí zhotovit kompletní sady kachlů pro sloupová kamna různých historických slohů (empír, secese a další).

Sloupová kamna bývají většinou stavěná celá z kachlů, v některých případech mají zděný obílený sokl.

Konstrukčně lehká nebo polotěžká.

 

Kamna připomínající tvar pece.

Prostorově výraznější kamna nižší výšky, mohou připomínat pec anebo z jejího tvaru i vychází.

Masivní konstrukce umožňuje použít velké topeniště a delší tahový sytém se silnějšími vyzdívkami. Spodní základna bývá zděná a obílená.

Vrchní část buď celokachlová, nebo obílená s dekorativními kachlemi.

V některých oblastech měla vrchní část kopulovitý nebo oválný tvar (Slovensko, Maďarsko, Tyrolsko).

Konstrukčně polotěžká nebo těžká.

 

Kamna členitého tvaru.

Těleso kamen je rozčleněno na několik výškových nebo prostorových bloků, nesymetricky vzájemně propojených.

Nejvýraznějším znakem je sedací kachlová či zděná lavice. Jde o častý tvar kamen s továrně vyráběným topeništěm s prosklenými dvířky.

Stavějí se buď celokachlová, nebo částečně omítaná. Hodně rozšířený je tento tvar i u kachlových krbových obestaveb.

 

Organická kamna.

Také novodobější záležitost. Vzhledově se částečně inspirují zděnými obílenými kamny, které se v minulosti vyskytovaly v chudších venkovských staveních. Mohutné těleso, avšak členitějších a „živých“ nepravidelně oblých tvarů. Absence pravoúhlých nebo hranatých linií činí kamna esteticky velmi příjemnými.

Povrch je záměrně „nedokonale“ zpracovaný (samozřejmě jen po vizuální stránce), omítaný, obílený nebo hliněný, případně s menším podílem dekorativních kachlů.

Konstrukčně jde většinou o kamna těžká.

 

Popsané rozdělení tvarů kamen je pouze orientační, jednotlivé prvky se mohou prolínat.

Můžeme se hodně inspirovat minulostí. Každá doba měla svůj výraz a různé kraje měly svá specifika. Na internetu se dá nalézt mnoho fotografií historických kamen.

Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole:

Základní rozdělení pokojových kamen

Kamna podle vnitřní konstrukce

 

Kamnáři rozlišují kamna podle vnitřní konstrukce: lehká, polotěžká, a těžká.

Logicky vyplývá, že je to podle hmotnosti kamen - tedy podle tloušťky vyzdívek a kachlů.

 

Lehčí kamna se po zatopení rychleji rozehřejí, ale o to dříve zase po vyhasnutí vychladnou. Mají menší topeniště, musíte tedy častěji přikládat.

 

U těžších (akumulačních) kamen si na rozehřátí nějakou dobu počkáte, ale odvděčí se vám tím, že budou teplá ještě dlouhé hodiny po vyhasnutí. Topeniště je prostorné, umožňuje naložit dávku dřeva, stanovenou výpočtem.

 

V tabulce uvádím ilustrační příklad kamen s výkonem 4kW.  Dobou akumulace je míněno, jak dlouho kamna vydrží teplá, což zároveň znamená jak často přikládáte (zatápíte). Dávkou dřeva je myšlena hmotnost dřeva na jedno přiložení (zatopení).

Typ konstrukce kamen

Doba akumulace

Hmotnost kamen

Dávka dřeva

Povrchová teplota

Vnější plocha kamen

Lehká

8 h

490 kg

7,7 kg

90-120 °C

3,1 m2

Polotěžká

12 h

1050 kg

11,5 kg

50-80 °C

4,3 m2

Těžká

24 h

2950 kg

23 kg

40-50 °C

5,9 m2