Textové pole: Textové pole:

Od vnitřní konstrukce kamen se odvíjí také celková velikost kamen. Čím těžší kamna, tím pomaleji se uvolňuje teplota, kterou naakumulují do své hmoty, o to je tedy nižší povrchová teplota, a o to větší musí být teplosměnná plocha čili vnější plášť kamen. Vyplývá z toho tedy: čím méně častěji chceme přikládat, tím větší musíme mít kamna.

Textové pole:

 

TOPENIŠTĚ

TRADIČNÍ ROŠTOVÉ, NEBO MODERNÍ BEZ ROŠTU?

 

TOPENIŠTĚ S ROŠTEM

 

Používalo se a používá u kachlových kamen tradiční konstrukce.Roštové topeniště je méně prostorné, a je určeno pro častější přikládání menších dávek dřeva.

 

Kamna s takovým topeništěm bývají lehká nebo středně těžká. Mají tedy relativně rychlejší náběh tepla po zatopení, ale umí i docela slušně podržet nashromážděnou tepelnou energii.

 

Kamna s roštovým topeništěm jsou vhodná pro přitápění nebo do rekreačně užívaných budov.

 

Nicméně je možné je zkonstruovat i jako těžší, a pak dosahují slušné akumulace.

Té se však docílí až delším topením s několikerým přikládáním.

 

TOPENIŠTĚ BEZ ROŠTU

 

Je moderním řešením. Hoření probíhá za výrazně vyšších teplot. Díky tomu dosahujeme výrazně vyšší účinnosti spalování a ušetříme i 20% dřeva.

 

Z komína odchází velmi nízké objemy nečistot, kamna s takovým topeništěm splňují nejpřísnější ekologické normy, které se výhledově mají zavádět v celé EU.

 

Bezroštové topeniště je velmi prostorné. Velikost se vypočítává většinou na jednu nebo dvě dávky paliva, které předají do kamen energii s výdejem sáláním 10 až 24 hodin po zatopení.

 

Topeniště bez roštu se používá v drtivé většině pro tzv. akumulační kamna (nezaměňovat s elektrickými), tedy kamna středně těžké či těžké konstrukce.

 

Kamna jsou konstruována zásadně pro celozimní denní provoz. Jsou ideálním topidlem v rodinných domech, a naopak naprosto nevhodné pro občasné užívání.

 

 

Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185 

466 566 262

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole:

O KAMNECH.

LEHKÁ, POLOTĚŽKÁ, NEBO TĚŽKÁ?

 

Kamnáři rozlišují kamna podle vnitřní konstrukce: lehká, polotěžká, a těžká.

Logicky vyplývá, že je to podle hmotnosti kamen - tedy podle tloušťky vyzdívek a kachlů.

 

Lehčí kamna se po zatopení rychleji rozehřejí, ale o to dříve zase po vyhasnutí vychladnou. Mají menší topeniště, musíte tedy častěji přikládat.

 

U těžších (akumulačních) kamen si na rozehřátí nějakou dobu počkáte, ale odvděčí se vám tím, že budou teplá ještě dlouhé hodiny po vyhasnutí. Topeniště je prostorné, umožňuje naložit dávku dřeva, stanovenou výpočtem.

 

V tabulce uvádím ilustrační příklad kamen s výkonem 4kW.  Dobou akumulace je míněno, jak dlouho kamna vydrží teplá, což zároveň znamená jak často přikládáte (zatápíte). Dávkou dřeva je myšlena hmotnost dřeva na jedno přiložení (zatopení).

Textové pole:

 

KONSTRUKČNĚ LEHČÍ KAMNA (NAPŘ.SLOUPOVÁ KAMNA)

PRO PŘITOPENÍ V OBÝVÁKU, NEBO NA CHALUPU

 

Když topeniště a tahy vyzdíme ze šamotů menší tloušťky, teplo prostoupí hmotou rychleji, a kamna budou na povrchu dříve hřát.

 

Takovou službu očekáváme většinou od kamen, která slouží jako doplňkový zdroj tepla. Například v přechodném období podzimu a jara, když ještě není v provozu hlavní zdroj tepla celého domu.

 

Lehčí kamna využijeme hlavně v obývacích pokojích, ale v podstatě v kterékoli místnosti, kde si chceme občas dopřát teplo, které je příjemnější než z radiátorů.

 

Topeniště lehčích kamen je stavěno pro menší dávky dřeva s častějším přikládáním, a bývá osazeno roštem.

 

Kamna lehčí konstrukce mají svůj význam i v rekreačně obývaných chalupách a chatách, kde se nevyplatí stavět kamna těžká. Jistě znáte úsloví o tom, že na chalupě, kde se topí těžšími kamny, začíná být konečně teplo až při nedělním odjezdu.

 

 

 

 

 

POLOTĚŽKÁ A TĚŽKÁ akumulační kamna

PRO POHODLNÉ VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMKU

 

Dostáváme se k těm kamnům, do nichž se opravdu přikládá jednou denně.

 

Topeniště akumulačních kamen je velmi prostorné, plocha je vypočtena podle potřebného výkonu. Ale je i hodně vysoké - běžně 60cm, v některých případech

až 85cm. To ale neznamená, že kamna naládujeme dřevem až po strop.

Nad dřevem musí zůstat ještě 50 až 70% volného prostoru.

 

Proč? Kvůli hoření, které díky  výšce volného prostoru v topeništi a izolovanému dnu bez roštu, příp. izolovanému stropu, je schopno dosáhnout teplot  700 až 1000 °C.

Za takových teplot dochází k velmi dokonalému spalování.

 

Akumulační stavěná kamna mají výbornou účinnost (kolem 80%) a nízké emise škodlivin, vypouštěných komínem do ovzduší, splňují i přísné normy, které se výhledově budou zavádět v celé EU.

 

Při tak velkých teplotách je hoření i velmi rychlé. To znamená, že výpočtem stanovená dávka dřeva se spálí během chvilky, třeba 1,5 až 2 hodiny.

Během této krátké doby předá spalované dřevo energii do hmoty kamen.

 

Když se vrátíme k tabulce - u příkladu polotěžkých kamen pro hodinový výkon

4kW spálíte během chvilky 11,5kg dřeva, většina tepelné energie se uloží

do příkladových 1050kg hmoty kamen.

 

A dalších cca 10hodin (nebo i přes 20hodin, podle konstrukce kamen) nemusíte topit - a přesto kamna budou stále hřát!

 

Stavěná akumulační kamna jsou skvělou volbou do trvale obývaných domků.

 

Akumulačními kamny lze vytápět i více místností, nebo dokonce celý dům, včetně podkroví, systémem zvaným hypokaust.

 

Musí k tomu být ale vhodný půdorys domu, tedy vhodně rozmístěné pokoje. 

U novostaveb je důležité tento požadavek řešit již v začátku projektu.

 

Akumulační kamna lze osadit i elektronikou, která bude řídit optimální přívod a uzavírání vzduchu.

 

To je velmi praktické, pokud jste třeba hodně pracovně vytíženi, nebo máte flexibilní pracovní dobu, a nemůžete po zatopení čekat a hlídat až kamna dohoří.

 

U stávajících rodinných domků, kde rozmístění místností neumožňuje vytápění jedněmi kamny, lze hledat řešení například v kombinaci akumulačního a teplovodního topení.

 

Design akumulačních kamen může mít mnoho podob, záleží na vkusu zákazníka.

Tvarově lze kamna uspořádat rozličnými způsoby a povrchová úprava může být z klasických kachlů, omítaná, hliněná, cihlová, mozaiková...

Textové pole:

 

PŘIKLÁDÁNÍ JEDNOU DENNĚ.

OPRAVDU TAKOVÁ KAMNA EXISTUJÍ?

 

Ano, taková kamna skutečně lze postavit. Funguje to ovšem zcela jinak, než se většina lidí domnívá.

 

Přikládat jednou denně neznamená, že naložíme kamna až po strop, a pak zaškrtíme přívod vzduchu na minimum, aby dřev co nejpomaleji odhořívalo.

 

Takový postup by vedl k naprosto nedokonalému spalování, což by bylo nehospodárné ale i velmi nebezpečné. V lepším případě by takové topení „pouze“ zadehtovalo všechny spalinové cesty a kamna i komín by bylo velmi obtížné vyčistit. V horším případě by došlo k výbuchu plynů, vytvořených a nashromážděných v kamnech při špatném spalování. Anebo také k zahoření komína vznícením dehtových usazenin. Obé může mít následky tragické.

 

Jak je to tedy s tím jednodenním přikládáním? To je možné pouze u kamen, která jsou tomu konstrukčně uzpůsobena. Říkáme jim akumulační kamna. Dřevo nedusíme škrcením vzduchu, naopak jej necháme velmi intenzivně vyhořet, během 1,5 až dvou hodin. Pak už nepřikládáme, a kamna přesto hřejí až do dalšího dne.

Více o akumulačních kamnech v samostatném odstavci.

 

Textové pole:

 

TOVÁRNĚ VRÁBĚNÁ KAMNA (KRBOVÁ KAMNA)

PRO OKAMŽITÉ TEPLO

 

Levnější alternativou ručně stavěných lehkých kamen jsou továrně vyráběná kamna.

Teplo začnou předávat okamžitě po zatopení. Jejich zásadní nevýhodou však je, že po vyhasnutí téměř okamžitě vychladnou.

 

Výrobci je někdy nabízejí jako „kachlová kamna“. Tím pouze klamou zákazníky, kteří od kamen očekávají, že budou hřát i po vyhasnutí. Schopnost podržet teplo je u takových kamen minimální nebo žádná. Kachle nebo obyčejné dlaždice jsou zde pouze dekorativním prvkem. V principu se jedná o plechové topeniště, na němž je zvenčí upevněno pár kusů keramiky.

 

Pro rychlé teplo zákazníkům doporučuji spíše litinová kamna. Nehrají si na to, co nejsou, a mohou být esteticky velmi hodnotným prvkem interiéru.

Textové pole:

VE STRUČNOSTI:

 

TĚŽKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA - pro vytápění celého domku, přikládání 1x denně

STAVĚNÁ KAMNA LEHČÍ KONSTRUKCE (např.sloupová) - pro přitápění v obýváku)

TOVÁRNĚ VYRÁBĚNÁ KAMNA (např.litinová) - pro okamžité teplo, bez akumulace

Typ konstrukce kamen

Doba akumulace

Hmotnost kamen

Dávka dřeva

Povrchová teplota

Vnější plocha kamen

Lehká

8 h

490 kg

7,7 kg

90-120 °C

3,1 m2

Polotěžká

12 h

1050 kg

11,5 kg

50-80 °C

4,3 m2

Těžká

24 h

2950 kg

23 kg

40-50 °C

5,9 m2