Textové pole:

 

a) VYSOUŠENÍ KAMEN STAVĚNÝCH NA HLÍNU

 

Kamnářská hlína obsahuje značné množství vody, proto je nutno předtím, nežli začnete naplno v kamnech topit, zajistit jejich pozvolné vysoušení.

 

Doporučený postup vysoušení:

 

14 dní po dokončení stavby kamen nechat vysychat při pokojové teplotě, s plně otevřenými dvířky. Po tuto dobu ještě netopit. Při nižších teplotách v místnosti se doba přiměřeně prodlužuje.

 

15.-17. den: Spalujte v kamnech zhruba ve 2-hodinových intervalech asi půl kila nadrobno naštípaného dřeva.

 

18.-20.den: Spalujte v kamnech zhruba ve 2-hodinových intervalech asi 1kg nadrobno naštípaného dřeva

 

od 21. dne můžete v kamnech topit celodenně, avšak prozatím s velmi mírným plamenem (s malými dávkami dřeva při přikládání).

 

od 28.dne je možné při uvedeném postupu začít topit běžným způsobem.

 

Nejedná se o univerzální návod, záleží na velikosti kamen a vnitřní konstrukci.

K vysoušení je potřeba postupovat s citem, zde platí dvojnásob „práce kvapná - málo platná“.

 

U nevysušených kamen nesmí teplota v místnosti klesnout pod bod mrazu. Pokud vlhká kamna přemrznou, dojde k porušení soudržnosti mezi hlínou, kachlovím a šamotem. Dochází i k porušení struktury kachlů, které se stávají křehké a snadno prasknou. Přemrznutí za vlhka způsobuje také odlupování glazury od samotné hmoty kachlů.

Textové pole: Textové pole:

 

SPALOVÁNÍ ODPADŮ

 

V kamnech je zakázáno spalovat jakékoli odpady:

- plasty, hadry, kartony, oleje, dřevo ošetřené laky a barvami, a jiné odpady.

Nespalujte ani dřevotřísku nebo dřevolamináty, obsahují chemická pojiva.

 

!!!

Při spalování odpadů vznikají agresivní chemické sloučeniny, které narušují šamotové vyzdívky kamen, a již po pár letech provozu se šamot rozpadá.

 

***

Nespalujte v kamnech ořechové slupky - může dojít k výbuchu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textové pole: Textové pole:

 

b) VYSOUŠENÍ KAMEN LEPENÝCH HAFŤÁKEM

 

U některých kamen používám z technologických důvodů místo hlíny tzv. hafťák - žáruvzdornou maltu. Malta se používá v tenkých vrstvách. Vysoušení je podstatně rychlejší.

 

Doporučený postup vysoušení:

 

7 dní po dokončení stavby kamen nechat vysychat při pokojové teplotě, s plně otevřenými dvířky. Po tuto dobu ještě netopit. Při nižších teplotách v místnosti se doba přiměřeně prodlužuje.

 

8.-10.den: Spalujte v kamnech zhruba ve 2-hodinových intervalech asi 1kg nadrobno naštípaného dřeva

 

od 11.dne je možné při uvedeném postupu začít topit běžným způsobem.

 

Nejedná se o univerzální návod, záleží na velikosti kamen a vnitřní konstrukci.

K vysoušení je potřeba postupovat s citem, zde platí dvojnásob „práce kvapná - málo platná“.

 

U nevysušených kamen nesmí teplota v místnosti klesnout pod 5°C.

Při nižší teplotě nedojde k vytvoření vazby v průmyslově vyrobené maltě.

Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185 

466 566 262

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole:

NÁVODY K POUŽITÍ KAMEN

Vysoušení kamen PO DOKONČENÍ STAVBY

 

Při předčasném náběhu na plné topení při nedostatečném vysušení může dojít k popraskání důležitých částí kamen,

nebo dokonce k roztržení celých kamen (působením vodních par).

Textové pole:

VHODNÉ PALIVO

 

Kamna nejsou konstruována na spalování uhlí.

Vhodným palivem je dostatečně suché štípané dřevo a dřevní brikety.

 

VLHKOST  DŘEVA

 

Vlhkost dřeva by neměla překročit 20%.

Je možné ověřit digitálním vlhkoměrem, který se dá zakoupit za cca 500Kč.

Při měření je nutno dřevo rozštípnout a měřit uvnitř - nikoli na povrchu.

 

!!!

Při topení nadměrně vlhkým dřevem se výrazně snižuje účinnost hoření,

neboť energie hoření je ze značné části využita na odpařování vody.

Dochází ke kondenzaci a dehtování uvnitř topidla i v komíně.

Dehet snižuje životnost kamen i komína.

Může dojít ke vznícení dehtových usazenin a požáru celého domu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textové pole:

 

ZATÁPĚNÍ V KAMNECH

 

POMŮCKY PRO PODPALOVÁNÍ

Pro zapalování jsou velmi praktické podpalovače v podobě smotků dřevité vlny, běžně k dostání v prodejnách.

K zapalování lze použít i zmačkaný obyčejný papír. Musí být ovšem suchý - což bývá potíž u novin uložených ve vlhké chalupě.

Zcela nevhodné jsou barevně potištěné reklamní letáky nebo časopisy. Nepoužívejte ani také tekuté podpalovače.

 

DRUH DŘEVA PRO PODPALOVÁNÍ

Jako základ pro roztápění používejte zásadně měkké jehličnaté dřevo. Rychle hoří, kamna patřičně „nastartuje“.

Pro roztápění nepoužívejte kulatinu, ani slabého průměru z větví.

Po rozhoření je již volba druhu dřeviny zcela na vás, každá má jiné vlastnosti, a sami přijdete na to, co vám nejlépe vyhovuje.

Měkčí jehličnaté dřevo hoří rychleji a s delšími plameny. Tvrdší listnaté dřevo hoří plamenem kratším a pozvolněji.

Důležité je, že z hlediska energie, která je uložena v 1kg dřevní hmoty, není téměř žádný rozdíl mezi měkkým a tvrdým dřevem!

 

PŘÍPRAVA TŘÍSEK

Osobně pro podpalování používám dvě frakce dříví - třísky a drobná polínka. Dříví musí být smrkové a bez suků.

Polínka na roztápění zhotovuji malou sekyrkou na tloušťku 2 až 4 cm. Třísky vyrábím pomocí většího nože na sílu 3 až 6 mm.

Polínka i třísky naskládám ke kamnům, aby dokonale proschla.

Takto připravené drobnější frakce dřeva můžete použít pro zapálení jakéhokoli typu dříví, nebo dřevěných briket. A jde to i bez papíru nebo podpalovače.

 

Zatápění probíhá odlišně podle konstrukce kamen - topeniště s roštem, nebo topeniště bezroštové.

 

 

Textové pole:

 

ZATÁPĚNÍ - TOPENIŠTĚ S ROŠTEM

 

Postup je klasický - zapalování zespoda.

Odspodu od nejdrobnějších třísek, až nahoru po silnější polínka.

Zapalujeme papír nebo podpalovač dole u roštu. 

 

Textové pole:

 

ZATÁPĚNÍ - BEZROŠTOVÉ TOPENIŠTĚ

 

Postup je obrácený - zapalování odshora.

Vespod hranička ze silnějších polínek, nahoru drobnější polínka s třískami.

Zapalujeme papír nebo podpalovač v horní části. 

 

Textové pole:

 

ZÁSADY PŘÍVODU VZDUCHU DO TOPENIŠTĚ

 

!!! Nejdůležitější zásada: k hoření je nutný kyslík - jeho potřebné množství je přímo úměrné množství paliva !!!

 

Z toho plyne NESPRÁVNOST častého postupu: naložit naplno topeniště, nechat krátce rozhořet, a poté silně zaškrtit.

 

NEDOSTATEČNÝ přívod vzduchu k hoření mívá tyto následky:

 

- nedokonalé spalování = vysoké emise z komína

- větší zanášení tahů kamen, větší množství popela

- nadměrné černění skla (i sklo s nejdokonalejší konstrukcí oplachu může nesprávné topení zničit!)

- srážení kondenzátu v kamnech i komíně

- zanášení kamen i komína dehtem = zkrácení životnosti a možnost vyhoření

- hromadění nedostatečně vyhořelých plynů v kamnech = riziko výbuchu

 

Podobné následky, zejména výbuch, hrozí v případě PŘEDČASNÉHO uzavření přívodu vzduchu.

 

Přívod vzduchu plně zavírejte až v okamžiku, kdy v kamnech již nehoří!

 

Optimální množství přívodu vzduchu zjistíme tak, že dávku dřeva (v kg) vynásobíme sedmi.

Výsledné číslo je plochou  přívodu vzduchu v centimetrech čtverečních.

 

Maximální dávka dřeva vychází z půdorysu topeniště. Je uvedena v technické zprávě kamen. Tuto dávku nepřekračujte.

 

 

 

 

 

Textové pole:

 

OVLÁDÁNÍ PŘÍVODU VZDUCHU DO TOPENIŠTĚ

 

Při roztápění:

Otevřete přívod vzduchu naplno. Můžete si pomoci pootevřenými dvířky, než se palivo dobře rozhoří.

 

V průběhu hoření:

Jak již bylo zmíněno, optimální přívod vzduchu závisí na množství dřeva.

Pro kvalitní hoření doporučuji nastavit páčku do střední polohy, tj. na polovinu maximálního množství přívodu vzduchu.

Méně než na polovinu je možné zaškrtit pouze při zmenšené dávce dřeva.

 

Po dohoření:

Po úplném dohoření zavřete zcela přívod vzduchu.

Zastavíte tím tah, který by kamna ochlazoval v době, kdy nehoří.

 

Uvedená poučení neplatí pro elektronickou regulaci, která řídí přívod vzduchu sama a optimálně podle průběžně měřených teplot v topeništi.

 

 

 

 

 

Textové pole:

 

PŘIKLÁDÁNÍ V PRŮBĚHU TOPENÍ

 

Přikládání je záležitostí citu a zkušenosti s každými konkrétními kamny a druhem paliva.

Přikládací dvířka otvíráme pomalu. Prudké otevření může způsobit zakouření do místnosti.

 

Topeniště s roštem:

Popel a značná část nevyhořelých žhavých uhlíků propadá roštem.

Proto je lepší přiložit ještě v okamžiku, kdy jsou v ohništi alespoň části hořícího dříví.

Před otevřením přikládacích dvířek doporučuji naplno otevřít dvířka popelníková.

Zesílí se tím tah a zamezí zakouření horními dvířky do místnosti.

 

Bezroštové topeniště:

Zde je naopak vhodné s přiložením počkat do okamžiku, kdy jsou v ohništi už jen žhavé uhlíky.

Těch je dostatečné množství pro zapálení přiloženého dřeva, neboť zůstávají na dnu ohniště bez roštu.

Pokud byste otevřeli dvířka v průběhu intenzivního hoření, může dojít ke změně tahu a zakouření do místnosti.

 

Bezroštová topeniště bývají často konstruována na 1 velkou dávku paliva, kde již není potřeba přikládat.

Hoření v bezroštovém topeništi je dokonalejší, vzniká jen malé množství velmi jemného popela.

Doporučení: nechte vždy cca 2cm popela na dně ohniště. Bude fungovat jako izolační vrstva a přispěje k vyšším teplotám hoření.