Textové pole: Textové pole:

Etapa vývoje 2

Krby uzavřené - teplovzdušné

 

Uzavřený krb není nic jiného, než krbová vložka obestavěná vhodným materiálem. Toto řešení se rozšířilo zejména kvůli již zmiňované neefektivitě vytápění otevřeným ohništěm. Nejmodernější krbové vložky mají účinnost i přes 80%.

 

Předchůdkyně krbových vložek se objevovaly už v polovině minulého století. Tehdy ale neměly velká prosklená dvířka (maximálně malinké průzory ze slídy), a byly obestavěny většinou velmi zdobným pláštěm z kachlů.

 

Na naše území přišla éra novodobých krbových vložek po změně politického režimu, s níž souviselo otevření se západním trhům. V hojné míře se dovážely kvalitnější i méně kvalitní krbové vložky, které si uživatelé často instalovali svépomocně.

 

V divoké době devadesátých let minulého století, kdy se teprve začínalo pracovat na obnovení řemeslného vzdělávání kamnářů, se obestavbami krbových vložek zabýval kdekdo. Tak se stávalo, že i lidé, kteří nespoléhali na svůj kutilský talent, ale přenechali práci firmě, byli často z výsledku velmi zklamáni. Dodnes se často demontují realizace z těch dob, zhotovené z tehdy oblíbeného, avšak pro stavbu krbů zcela nevhodného Ytongu, který se po letech používání bortí a praská.

 

Teplovzdušné krbové obestavby byly ve své době velmi oblíbeným topidlem zejména pro nízké pořizovací náklady, možnost zhotovení svépomocně, a velmi rychlý náběh tepla po zatopení.

 

V současné době jejich použití značně ustoupilo. Hlavní důvody jsou zdravotní a hygienické. Při provozu teplovzdušných krbových vložek dochází k neustálé cirkulaci vzduchu, který s sebou unáší prach i jiné nečistoty - ať už organického původu, nebo mikroskopické částečky např. plastů. Tyto se pak při průchodu okolo krbové vložky za vysokých teplot přepalují. Obytný prostor je kontaminován toxickými i karcinogenními látkami. Mimo topnou sezónu se pak v teplovzdušných rozvodech, které jsou prakticky nečistitelné, mohou usazovat roztoči, hmyz, nebo vznikat plísně. Veškeré usazené „obyvatelstvo“ uvnitř krbu se po prvním zatopení pěkně usmaží a pak vniká do plic obyvatel domu.

 

Teplovzdušný krb může být příčinou alergií, sezonních rým, bolestí hlavy, i závažnějších zdravotních obtíží. Je zcela nevhodný jako hlavní zdroj topení do trvale obývaných rodinných domů.

 

Z praktického hlediska se teplovzdušné krby realizují v rekreačně užívaných objektech, kdy je pro zákazníka důležitější hledisko rychlého náběhu tepla a pořizovací ceny, než hledisko zdravotních rizik.

 

Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole:

O krbech a krbových vložkách.

Etapa vývoje 1

Krby otevřené

 

Otevřené krby známe z prohlídek českých hradů anebo z filmů z anglického šlechtického prostředí.

 

Módní vlna otevřeného krbového ohně přišla do Československa v dobách rozkvětu chalupaření v dobách socialismu. V těch časech, kdy soukromé podnikání bylo z ideologických důvodů zakázáno (stopy této ideologie přetrvávají bohužel v mentalitě národa dodnes), si čeští chalupáři a kutilové stavěli krby svépomocí.

 

Velkou inspirací jim k tomu byly články publikované v tehdejších časopisech, nebo i tehdy vydávané dosti podrobné a inspirativní knihy o rekonstrukci chalup, stavbě chat, ale i pár knižních publikací zaměřených speciálně na stavbu krbů.

 

Očima dnešní doby se otevřené krby jeví jako topidlo silně neekonomické. Účinnost otevřených krbů se pohybuje okolo pouhých dvaceti procent. Všechna ostatní energie dřeva přijde nazmar. Jak by řekly naše prababičky - topí se pánubohu do oken.

 

Stavět otevřený krb má v dnešní době význam pouze v případě, kdy uživateli jde výhradně o estetický a pocitový zážitek, o vytvoření tajuplné nálady v obývacím pokoji. Pro vytápění je otevřený krb zcela nevhodným řešením.

 

Otevřené krby se v současnosti zhotovují téměř výlučně v prostředí zahradních posezení, u movitějších vrstev jsou v oblibě celé tzv. letní kuchyně.

Textové pole:

Etapa vývoje 3B

Krby teplovodní

 

Nevýhodou sálavých a akumulačních krbů je nepoužitelnost pro rozvod tepla do celého domu, za situací, kdy jde o členitější prostory.

 

Pro tyto účely je vhodným řešením krbová vložka s teplovodním výměníkem.

 

Použijeme-li kvalitnější krbovou vložku deklarovanou výrobcem pro sálavou obestavbu, je možné obestavbu zhotovit stejným způsobem jako v předchozí kapitolce. Menší podíl tepla, který není využit do vody, pak příjemně ovlaží vnější plášť sestavený z kachlů či z omítaných šamotových desek.

 

I u teplovodních krbových vložek existuje řešení s akumulačním tahem. To však opět přecházíme z oblasti krbů do oblasti kamen, v tomto bodě se možností řešení částečně prolínají.

 

O možnostech teplovodního vytápění v kamnařině se zmiňuji v samostatné záložce.

Textové pole:

Etapa vývoje 3A

Krby uzavřené - sálavé a akumulační

 

Pokud jsem čtenáře odradil od stavby krbu popisem dvou předchozích vývojových etap, mám příznivou zprávu. Přece jen existuje řešení, jak se koukat na plápolající oheň (byť přes sklo dvířek), nezadělávat si přitom na zdravotní problémy, a zároveň efektivně využít energii dřeva.

 

Řešení je vlastně jednoduché. Stačí vyrobit kvalitnější krbovou vložku, z odolnějších kovových materiálů, aby se mohla do obestavby zcela uzavřít. Tedy obestavět ji bez větracích mřížek, které jsou podmínkou udržení životnosti těch levnějších krbových vložek z obyčejného plechu.

 

Na obestavbu teplovzdušné vložky se používají izolační desky, aby se co nejvíce energie využilo pro ohřev vzduchu. V případě sálavých krbů je situace zcela jiná. Mřížky zde nemáme, ohřívat vzduch tedy nepotřebujeme. Použijeme tedy tepelně akumulační materiály, aby se teplo předávalo do samotných stěn obestavby. Mohou to být např. šamotové desky, které se následně omítnou, anebo přímo klasické kamnářské kachle.

 

Vylepšenou variantou sálavých krbů jsou krby akumulační. Krbová vložka je doplněna nástavcem z akumulačních prstenců, o celkové hmotnosti okolo 150kg. Do určité míry se jedná o obdobu tahů u kamen.

 

Krbová vložka obestavěná kachlemi a doplněná o akumulační prstence je již topidlem na pomezí krbů a kamen.

Textové pole:

Výběr krbové vložky

 

 

Konkrétní krbovou vložku doporučím podle požadovaného účelu

a tepelných ztrát vytápěných prostor.

 

 

Pracuji pouze s kvalitními vložkami českých nebo západních výrobců:

Brunner, Spartherm, Hoxter, Aquador, Romotop.

 

 

Dodávku krbové vložky zajišťuji jako součást celé zakázky.

 

 

Neprovádím instalaci a obestavbu krbových vložek zakoupených

u konkurenčních firem, v hypermarketech, nebo v e-shopech.