Textové pole: Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185 

466 566 262

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole:

AKUMULAČNÍ KAMNA.

akumulační kamna - JAK FUNGUJÍ

 

Topeniště akumulačních kamen je velmi prostorné, plocha je vypočtena podle potřebného výkonu. Ale je i hodně vysoké - běžně 60cm, v některých případech

až 85cm. To ale neznamená, že kamna naládujeme dřevem až po strop.

Nad dřevem musí zůstat ještě 50 až 70% volného prostoru.

 

Proč? Kvůli hoření, které díky  výšce volného prostoru v topeništi a izolovanému dnu bez roštu, příp. izolovanému stropu, je schopno dosáhnout teplot  700 až 1000 °C.

Za takových teplot dochází k velmi dokonalému spalování.

 

Při tak velkých teplotách je hoření velmi rychlé. Výpočtem stanovená dávka dřeva se spálí během chvilky, většinou do dvou hodin.

Během této krátké doby předá spalované dřevo maximum své energie do hmoty kamen = tahového systému, běžně dlouhého 6 a více metrů.

Textové pole:

 

PŘIKLÁDÁNÍ JEDNOU DENNĚ?

 

Ano, taková kamna skutečně lze postavit.

Funguje to ovšem zcela jinak, než se většina lidí domnívá.

 

Přikládat jednou denně neznamená, že naložíme kamna až po strop, a pak zaškrtíme přívod vzduchu na minimum, aby dřevo co nejpomaleji odhořívalo!

 

Takový postup by vedl k naprosto nedokonalému spalování, což by bylo nehospodárné ale i velmi nebezpečné.

V lepším případě by takové topení „pouze“ zadehtovalo všechny spalinové cesty,

a kamna i komín by pak bylo velmi obtížné vyčistit.

V horším případě by došlo k výbuchu plynů, vytvořených a nashromážděných v kamnech při špatném spalování. Anebo také k zahoření komína vznícením dehtových usazenin. Obé může mít následky tragické!

 

Jak je to tedy s tím jednodenním přikládáním?

To je možné pouze u kamen, která jsou tomu konstrukčně uzpůsobena.

Říkáme jim AKUMULAČNÍ KAMNA.

Dřevo nedusíme škrcením vzduchu!

Ba naopak - necháme velmi intenzivně vyhořet, přibližně během dvou hodin.

Poté už nepřikládáme, a kamna přesto hřejí až do dalšího dne.

 

Textové pole:

VOLBA PERIODY TOPENÍ (DOBY AKUMULACE)

 

Perioda topení je daná konstrukcí konkrétních kamen.

Kamna lze většinou postavit na topnou periodu od 10 až do 24 hodin.

(perioda je samozřejmě delší při vyšších teplotách venkovního prostředí).

 

Při startovacím zátopu na začátku topné sezóny je potřeba počítat s výrazně delším náběhem tepla. Hmota studených kamen se musí celá „nabít“ teplem.

Topíte-li poté již pravidelně, kamna se pak pouze „dobíjejí“ a náběh tepla je rychlý.

 

Kamna jsou konstruována zásadně pro celozimní denní provoz.

Jsou naprosto nevhodná pro občasné přitápění nebo víkendové rekreační topení.

Textové pole:

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD:

 

tepelná ztráta vytápěné místnosti: 4 kW

požadovaná doba akumulace (perioda přikládání): 16 hodin

potřebná hmotnost kamen: 2000 kg

dávka dřeva na jedno zatopení: 15 kg

Naložíte - zapálíte - po cca 2 hodinách dřevo vyhoří -

a dalších cca 14 hodin nemusíte topit

- a přesto kamna budou stále sálat teplo.

 

Další zátop se provádí v okamžiku, kdy kamna začínají být vlažnější. Zatopíte-li ve vhodně zvolený čas, bývají v topeništi ještě žhavé uhlíky z předcházejícího topení. Správně užívaná kamna tedy během topné sezóny nikdy zcela nevychladnou.

Textové pole:

VYTÁPĚNÍ VÍCE CELÉHO DOMKU AKUMULAČNÍMI KAMNY

 

Akumulačními kamny lze vytápět i více místností, nebo dokonce celý dům, včetně podkroví, systémem zvaným hypokaust.

Podmínkou je vhodný půdorys domu a rozmístění pokojů.

U novostaveb je důležité tento požadavek řešit již v začátku projektu.

 

U starších rodinných domků, kde rozmístění místností neumožňuje vytápění jedněmi kamny, lze hledat řešení například v kombinaci akumulačního a teplovodního topení.

Textové pole:

ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ HOŘENÍ

 

Akumulační kamna lze osadit i elektronikou, která bude řídit optimální přívod a uzavírání vzduchu.

 

To je velmi praktické, pokud jste třeba hodně pracovně vytíženi, nebo máte flexibilní pracovní dobu, a nemůžete po zatopení čekat, regulovat přívod vzduchu pro hoření, a hlídat až kamna dohoří.