Textové pole:

PRVOTNÍ KONZULTACE SE ZÁKAZNÍKEM

 

Na první schůzku přijedu k vám, na místo plánované stavby kamen.

Obhlédnu prostory, které mají být vytápěny, vyslechnu vaše přání a požadavky, a doporučím vhodná technická řešení.

 

Po zevrubném zpracování vize stavby kamen vám sdělím přibližný odhad ceny (někdy to není okamžitě na místě, až po promyšlení náročnosti stavby).

 

Při první schůzce si můžete prohlédnou vzorník glazur kachlů, a vaši představu barvy mohu později zakomponovat do výtvarného řešení návrhu.

 

Ceník konzultací:

do 20km - 500 Kč

do 50km - 1000 Kč

nad 50km dle dohody

Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185 

466 566 262

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole:

KONZULTACE  /  NÁVRH  /  CENA

Textové pole: Textové pole:

Platební podmínky

 

1) První záloha:

- 50% z celk.ceny - pro objednání zakázkově vyráběných dílů

- minimálně 2 měsíce před započetím stavby kamen (lhůta pro výrobu materiálů)

 

2) Druhá záloha:

- 25% z celk.ceny - pro nákup kamnářských stavebních materiálů

- minimálně 5 prac.dní před započetím stavby

 

3) Doplatek:

- 25% z celk. ceny - práce, dopravné, cestovné a jiné náklady

- splatnost 14 dní od dokončení díla

 

Poměr jednotlivých plateb může být upraven podle charakteru zakázky.

Textové pole:

S JAKÝM PŘEDSTIHEM OSLOVIT KAMNÁŘE?

 

První kontakt doporučuji minimálně rok před plánovanou stavbou kamen.

Existuje mnoho technických i vzhledových možností, proto je dobré, abyste s rozvahou a bez časového stresu pouvažovali nad vašimi přáními a požadavky.

 

U novostaveb nebo rozsáhlejších rekonstrukcí domů je vhodné kamna začít řešit již ve stadiu přípravy projektu stavby. Kamnům tak můžete včas uzpůsobit umístění komína, členění půdorysu prostor, nebo konstrukci podlahy.

Textové pole:

VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU KAMEN

 

Vypracování návrhu kamen obnáší:

 

- technické řešení

- výtvarný návrh

- cenu stavby

 

Někdy dávám k volbě varianty, lišící se v detailech.

Většinou návrh  se zákazníkem ještě průběžně dolaďujeme,

aby vyhovoval opravdu po všech stránkách, ať už funkčně nebo esteticky.

 

Přesnou cenu proto spočítám až po odsouhlasení všech detailů.

 

Návrh obsahuje ručně kreslené půdorysy, pohledy, případně řezy.

 

Před konečným rozhodnutím můžeme ještě jednou prohlédnout vzorky glazur, mohu dodat i vzorek konkrétního vybraného kachle či kachlové římsy.

 

Vzorky kování vybíráme podle fotografií, případně mohu domluvit shlédnutí

na některých již postavených kamnech, anebo v provozovnách výrobců kování.

 

Vzorky hliněných omítek vyhotovím dle výběru.

 

Ceník vypracování návrhu:

2.000 Kč až 8.000 Kč podle složitosti stavby

 

CENA NÁVRHU BUDE VŽDY ODEČTENA Z CENY STAVBY.

 

Detailní technické výkresy zůstávají mým majetkem, nejsou součástí návrhu předávaného zákazníkovi.

PŘIBLIŽNÉ CENY zakázkově STAVĚNÝCH TOPIDEL

 

Uvádím ceny, od nichž začínají jednotlivé typy zakázkově navržených topidel. 

 

Každá stavba je však naprosto individuální a je nutno spočítat přesnou cenu. Výsledná cena je ovlivněna velikostí, prostorovým členěním, technologickými řešeními, volbou designu.

 

Používám výhradně kvalitní materiály a komponenty. Je pro mne nepřípustné snižovat cenu na úkor kvality materiálů a technologií.

 

----------------------------------

 

KACHLOVÉ SPORÁKY

Tradiční sporák s kobkou - od 130.000 Kč

S biotopeništěm a akumulačním soklem - od 170.000 Kč

Se zápecím - od 200.000 Kč

S akumulační přístavbou - od 250.000 Kč

 

KACHLOVÁ KAMNA

Sloupová kamna - od 140.000 Kč

Akumulační kamna - od 180.000 Kč

 

KACHLOVÉ KRBY

Sálavý kachlový krb - od 140.000 Kč

Akumulační kachlový krb - od 180.000 Kč

 

TEPLOVODNÍ TOPIDLA

Sporák s výměníkem - od 190.000 Kč

Kachlový krb s výměníkem - od 190.000 Kč

 

KOMBINOVANÁ TOPIDLA

Topidla odlišných funkcí lze různě kombinovat do jedné stavby.

U takových staveb je nutno počítat s cenami od 300 tisíc korun.

 

„TYPIZOVANÁ“ TOPIDLA

Topidla tovární výroby, doplňkový zdroj topení, nebo do rekreačních objektů.

Sálavý kachlový krb - od 80.000 Kč

Kachlový krb s výměníkem - od 90.000 Kč

Akumulační kachlový krb - od 140.000 Kč

 

-------------------------------------

 

Stavby teplovzdušných, moderních, a venkovních krbů neprovádím.

Rád doporučím firmy, těmito činnostmi se zabývající.